Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Disposicions addicionals

Disposicions addicionals
Primera. Drets històrics dels territoris forals

La Constitució empara i respecta els drets històrics dels territoris forals. L’actualització general del dit règim foral es durà a terme, en el seu cas, dins el marc de la Constitució i dels Estatuts d’autonomia.

Disposicions addicionals
Segona

La declaració de majoria d’edat que conté l’article 12 d’aquesta Constitució no perjudica les situacions emparades pels drets forals en l’àmbit del dret privat.

Disposicions addicionals
Tercera. Règim econòmic i fiscal de Canàries

La modificació del règim econòmic i fiscal de l’arxipèlag canari requerirà un informe previ de la Comunitat Autònoma o, en el seu cas, de l’òrgan provisional autonòmic.

Disposicions addicionals
Quarta

En les Comunitats Autònomes on tingui la seu més d’una Audiència Territorial, els Estatuts d’Autonomia respectius podran mantenir les que ja hi eren i distribuir les competències entre elles, sempre de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica del Poder Judicial i mantenint-ne la unitat i la independència.

facebooktwitter