Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTOL VIII. De l'organització territorial de l'Estat
Capítol I. Principis generals

TÍTOL VIII. De l'organització territorial de l'Estat
Capítol I. Principis generals
Article 137. Municipis, províncies i comunitats autònomes

L'Estat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en les Comunitats Autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos.

TÍTOL VIII. De l'organització territorial de l'Estat
Capítol I. Principis generals
Article 138. Solidaritat i igualtat territorial

  • L'Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat, consagrat en l'article 2 de la Constitució i vetllarà per l'establiment d'un equilibri econòmic, adequat i just, entre les diverses parts del territori espanyol, i atenent en particular a les circumstàncies del fet insular.
  • Les diferències entre els Estatuts de les diverses Comunitats Autònomes no podran implicar en cap cas privilegis econòmics o socials.

TÍTOL VIII. De l'organització territorial de l'Estat
Capítol I. Principis generals
Article 139. Igualtat dels espanyols en els territoris de l'Estat

  • Tots els espanyols tenen els mateixos drets i obligacions en qualsevol part de territori de l'Estat.
  • Cap autoritat podrà adoptar mesures que directament o indirectament obstaculitzin la llibertat de circulació i establiment de les persones i la lliure circulació de béns per tot el territori espanyol.
facebooktwitter